Adusia robi odbiór techniczny

Wypadł pozytywnie

Powiedziala że czasami pozwoli Olkowi tam wejść